GDPR


I den nya General Data Protection Regulation (GDPR) får individer större rättigheter och kontroll över sina personuppgifter.
Bland personuppgifter räknas identifierande text samt bilder. Undantag är bilder som tas i privat sammanhang, faller inom konstnärligt skapande
samt information nödvändig för bokföring och som person har medgett användning av bilder, i muntlig eller skriftlig form att Fotografen (Jonas) kan använda deras personuppgifter i bildform.


Fotograf Jonas Wahlin sparar inga personuppgifter om människor i skriftlig form och endast bilder där uppsåt och syfte varit konstnärligt, eller i samtycke.
Därför gör Jonas inga efterförfrågningar eller andra åtgärder relaterade till personuppgifter eftersom de inte faller under GDPR lagstiftningen.